Činnost sboru

Z dochovaných zápisů v kronice a knize zápisů pořádal sbor téměř každoročně hasičský ples, účastnil se pravidelných cvičení, soutěží a hasičských slavností. Především družstva dorostenců a dorostenek se účastnila soutěží se značným sportovním úspěchem. Ne vždy však byla činnost sboru prvotřídní. V některých letech se sbor dokonce omezil jen na schůzovou činnost a nejnutnější povinnosti.

 

Zvýšení jeho aktivity začíná až rokem 1994, příchodem nových, mladých členů. V roce 1996 je zakoupena nová stříkačka a družstvo mužů čím dál více jezdí na soutěže. V tomto roce má sbor 70 členů.

 

V r. 1998 se družstvo mužů zapojilo do okresního seriálu soutěží a pořádá první velkou soutěž od roku 1952 za účasti 25 sborů.

 

Rok 2000 je jeden z nejdůležitějších. Je utvořeno družstvo mládeže. Do hasičského kroužku chodí téměř 20 dětí. Od té chvíle jsou děti chloubou celého sboru. Pravidelně se účastní pod vedením Josefa Baluchy a Jana Špačka hasičských soutěží pro mládež, na kterých se většinou umisťují na předních místech.

 

Vítězství našich hasičů

 

Největší akcí sboru celé historie bylo pořádání hry Plamen v roce 2006. Na hřiště "Na Ohrádce" se poslední květnový víkend sjelo 33 družstev mladých hasičů z celého okresu. Počasí moc nepřálo, ale tato dvoudenní akce se i přes to vydařila. V září byl poté ještě uspořádán 3. ročník soutěže " O putovní pohár starosty obce" v požárním útoku.

 

Největším úspěchem sboru je umístění našich mladých hasičů na 4. místě v krajském kole hry Plamen 2006.

medajle mladých hasičů