Historie sboru

        Sbor dobrovolných hasičů obce Jílovice byl založen v roce 1887. Dne 5. června 1887 učinili zástupci obce s panem Hallerem, prostředníkem firmy Františka Smékala, smlouvu o koupi stříkačky pro obec, 40 m hadic, 6 m savic, 2 svítilen a 4 signálek. Vše za 560 zl. Smlouvu podepsalo 9 zástupců obce v čele se starostou Janem Černým.

        Prvním velitelem hasičů byl zvolen Jan Černý, náměstek Josef Čáp a jednatel František Fňouk. Sbor měl 26 členů.

 

1939 - zrušení hasičských žup (Albrechtická) a vytvoření Okresních hasičských jednot (Nové Město)

1950 - reorganizace hasičstva. Vytvoření "Okrsků" - Jílovice, Skršice, Rohenice, Králova Lhota, České Meziříčí a Městec

1952 - pořádání okresního sjezdu a cvičení

1977 - přiřazení automobilu T 805 z Českého Meziříčí a zrušení Aero 150

1996 - zakoupení nové stříkačky PS 12. Odloučení od okrsku České Meziříčí a přechod k okrsku č. 19 - Bolehošť

1998 - pomoc při povodních. Čerpání vody ze zatopených sklepů v Českém Meziříčí

1999 - prodán automobil T 805. Obecní úřad zakoupil Avii. Založeno družstvo žen.

2000 - založeno družstvo dětí

2006 - obec zakoupila automobil Avia s hasičskou nástavbou.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.